OU-info er et nettsted med informasjon om det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling i KA-området (gjelder ikke rettsubjektet Den norske kirke). Det er det sentrale OU-styret som står bak siden. I utvalget sitter det representanter fra ...
[HELE SAKEN]
Nyhet 1
Ingress kan stå her
[HELE SAKEN]
OU-styret har to fagutvalg og to videreutdanninger: Fagutvalget for kirkemusikk (FUM), Fagutvalget for diakoni (FUD), Kirketjenerskolen og Gravplasskolen.
[HELE SAKEN]
Vedlegg 6 som følger HTA for perioden 01.05.2016 - 30.04.2018, beskriver enigheten om videreføring av det partssammensatte arbeidet med kompetanseutvikling, samt den felles finansiering av dette arbeidet.
[HELE SAKEN]
Utvalget er sammensatt av representanter for de sentrale partene, KA og fire av arbeidstakerorganisasjonene; MFO, Fagforbundet, Delta og Diakonforbundet.
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone