Skal bidra til at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket.
[HELE SAKEN]
STIPEND 2019 – individuell og stab
OU-styret utlyser midler til prosjekter for hele staber og for enkeltansatte. Søknadsfristen er 1.april 2019.
[HELE SAKEN]
Stipend for kirkemusikere
Fagutvalg for kirkemusikk ønsker å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere.
[HELE SAKEN]
Rapport kartlegger formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner
500 frivillige og ansatte er intervjuet for å kartlegge kirker og kristelige organisasjoner formidling til barn i alderen 9-13 år.
[HELE SAKEN]
Stipend for diakoner: Pastoral klinisk utdanning
Hver diakon kan få tildelt inntil 25.000 kroner, og søknader behandles fortløpende.
[HELE SAKEN]
MF lager podkast om forkynnelse i trosopplæringen
Stipendiatene Per Kristian Hovden Sætre og Linn Sæbø Rystad har fått utviklingsmidler fra Kirkerådet for å lage podkast.
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone