Partene i OU-styret

Det er for tiden 22 arbeidstakerorganisasjoner med partsforhold til KA som arbeidsgiverorganisasjon.
Alle har sluttet seg til avtalene, der bl.a. retter og plikter m.h.t. etter-og videreutdanningsarbeidet, er nedfelt.

Oversikten i menyen til venstre inneholder lenker til partenes nettsteder.

OU-styrets sammensetning

Utvalget er sammensatt av representanter for de sentrale partene, KA og fire av arbeidstakerorganisasjonene; MFO, Fagforbundet, Delta og Diakonforbundet.

Medlemmene i OU-styret er:

Fra arbeidsgiversiden:
Randi Moskvil Letmolie (leder)
Ingrid B. Tenfjord
Øystein Dahle
Marit Halvorsen Hougsnæs

Fra arbeidstakersiden:
Arne Løseth - Fagforbundet
Kaj Tangen - Delta
Leiv Sigmund Hope - Diakonforbundet
Anders Hovind - MFO

Powered by Cornerstone