Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen - et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere
Kirketjenerskolen Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk og møte med mennesker.

 

Nyhet:

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2018. Søknadsfrist er 1.mai 2018. Les mer her.

 

 

Kirketjenerskolen 1 - Kirketjeneren som vaktmester.  Les mer her.

Kirketjenerskolen 2 - Kirketjeneren som ivaretaker. Les mer her.

Kirketjenerskolen 3 - Møte med mennesker. Les mer her.


Kirketjenerskolens tre deler kan tas i den rekkefølge man selv ønsker.Målsetting

Kirketjenerskolen skal gi kirketjenerne grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.

 

Målgruppe

Kirketjenerskolen er primært innrettet mot kirketjenere, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener.

Kirketjenerskolen 3 er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.
 

Organisering

Kirketjenerskolen drives av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Kirketjenerskolen 1 og 2 er organisert som fjernundervisning i regi av NKI. Kirketjenerskolen 3 holdes lokalt i fellesrådet/menighetsrådet/prostiet.

Mer informasjon om Kirketjenerskolens organisering og oppmelding finner du under hver enkelt del av skolen. Se lenker lenger opp på siden.
 

 

Fagarbeiderlønn

En kirketjener som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av Kirketjenerskolen, har etter Hovedtariffavtalens § 4.6 rett på lønn som fagarbeider. Studiet gir ikke fagbrev.

 

Økonomisk støtte

Fagforbundet og Delta har stipendordninger for sine medlemmer - ta kontakt med dem for mer informasjon.

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om Kirketjenerskolen, kan du ta kontakt med Kirketjeneskolens driftsstyre v/ Hilde Kristin Klungrehaug som kan nås på e-post (hilde.klungrehaug@ka.no) eller telefon (938 94 185).
 

 

 

Powered by Cornerstone