Arbeidet på gravplassen er mangfoldig og arbeidsoppgavene krever allsidighet når det gjelder kunnskap og ferdigheter. Gravplasskolen er et utdanningsprogram som består av tre deler som til sammen utgjør en helhet og hvor målet er å gi en grunnleggend...
[HELE SAKEN]
Norsk forening for kirkegårdskultur arrangerer kurs og fagdager for gravplassansatte. For mer informasjon se lenke.
[HELE SAKEN]
Lærlinger som ressurs i kirkelig sektor
Kirkegården som læreplass for lærlinger i anleggsgartnerfaget
Lærlingeordningen kan være både lønnsom, nyttig og praktisk for arbeidsgivere og arbeidstakere. I kirkelig sektor kan det være aktuelt med lærlinger i flere fag (f. eks barne- og ungdomsarbeid, salg og service, byggfag). Denne informasjonen fokuserer...
[HELE SAKEN]
Gjennom kompetansereformen ble det etablert flere gode ordninger som gir voksne (arbeidstakere) muligheter for utdanning og skolegang, f. eks å ta fagbrev i det fagområdet de arbeider. Begrepene "realkompetanse" og "realkompetansevurdering" brukes i ...
[HELE SAKEN]
Kirkegårdspraksis korter veien til fagbrev som anleggsgartner
Brosjyre om fagbrev for kirkegårdsarbeidere.
Som en del av oppfølgingsarbeidet til EVU-utvalget etter Kirkegårdsrapporten "Kvalitet og verdighet", ble det lansert en brosjyre med informasjon om hvordan kirkegårdsarbeidere kan kvalifisere seg til anleggsgartnere.
[HELE SAKEN]
Infopakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren
OU-styret sendte sommeren 2007 ut en info-pakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren. Elementene i pakken ligger som egne artikler under menyvalg "Gravferdssektor".
[HELE SAKEN]
Kvalitet og verdighet
Rapport om gravferdssektorens kompetansebehov
For første gang foreligger en samlet beskrivelse av gravferdssektoren og behovet for kompetanseutvikling i denne sektoren.
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone