OU-styret har tildelt Kyrkjebakken barnehage (Ferkingstad sokneråd) og Bakken barnehage (Fitjar sokneråd) 25 000 kroner hver for arbeid med nærværsarbeid. OU-styret har også valgt å videreføre støtten til Nøtteliten barnehage (Søfteland Indremisjon o...
[HELE SAKEN]
Lærlingeordningen kan være nyttig, praktisk og lønnsom for arbeidsgivere og arbeidstakere.
[HELE SAKEN]
Nå er det enklere for assistenter i barnehager å ta fagbrev. Jo mer erfaring du allerede har, jo kortere er veien til å bli barne- og ungdomsarbeider.
[HELE SAKEN]
Kompetansebehov hos ansatte i barnehager i KA-området
Det partssammensatte OU-styret i KA-området fokuserer inneværende periode blant annet på ansatte i barnehagesektoren. For å kunne vurdere muligheter for kompetanseutviklingstiltak, har sekretariatet utarbeidet en kort utredning om utfordringene på se...
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone