Ledsagerprogrammet

Ledsagerprogrammet

Fotos: Guillaume Farde /EAPPI fra boken Øyenvitner

Det partsammensatte OU-styret har avsatt midler til 50% lønnsrefusjon i til ansatte i kirkelig fellesråd i KA-området, som reiser ut som ledsagere til Israel og Palestina.


Kirkeverge i Skiptvet Terje Stenholt er ny ledsager

 

Ledsagerprogrammet Terje Stenholt, kirkeverge og ledsager

Terje Stenholt reiser ut i ledsagertjeneste i Israel og Palestina i 3 måneder fra 24.november 2011. Terje Stenholt har vært kirkeverge i Skiptvet siden 2008 og har også bakgrunn fra KFUK-KFUM og Sjømannskirken. Han er 47 år, gift og har 2 sønner. Han sier at motivasjonen hans for å være ledsager er:

 

"Min motivasjon til å gjøre dette i 3 måneder, er et ønske om å lære mer om et område og menneskene som lever der. Deres daglige kamp for å mestre livet i et okkupert område. Som øyevitne vil jeg kunne se hva som skjer. Jeg vil lære mye, og oppholdet vil ganske sikkert prege meg for resten av livet."

 

 

Hva er en ledsager?

 

Ledsagerprogrammet

En ”ledsager” er en deltaker i et økumenisk solidaritetsprogram i Palestina og Israel som Kirkens Nødhjelp koordinerer her i Norge. Ledsagerne reiser ut for tre måneder og deltar på et obligatorisk opplæringskurs i Norge. Ledsagerne får ingen lønn, men dekket reise, forsikring og losji i tillegg til noe lommepenger. For ansatte i fellesråd i Den norske kirke/innenfor KA-området har Det partsammensatte OU-styret i KA-området satt av inntil 80.000 kr for at det kan søkes støtte til 50% lønnsrefusjon.

 

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) ble startet i 2002 etter at kirkeledere i Jerusalem oppfordret alle verdens kristne til å støtte sine kristne, muslimske og jødiske søstre og brødre i en svært vanskelig tid. Hver tredje måned blir en gruppe ledsagere fra ulike land plassert ut i lokalsamfunn som er hardt rammet av okkupasjonen, 4 av dem kommer fra Norge. Programmet støtter sivile og samarbeider med israelske og palestinske organisasjoner.

 

Hva gjør en ledsager?

Ledsagerprogrammet

• Deltar i markeringer mot okkupasjonen sammen med den israelske fredsbevegelsen
• Ledsager palestinere som trues av bosettere
• Observerer militære kontrollposter og rapporterer om menneskerettighetsbrudd
• Deltar på fredelige aktiviteter i flyktningleirene og besøker utsatte familier
• Viser solidaritet med kirkene og de kristne
• Sprer informasjon til nettverk og medier
• Holder foredrag etter oppholdet

Ledsagerprogrammet er internasjonalt og drives i regi av Kirkenes Verdensråd. I Norge er Kirkens Nødhjelp er nasjonal programkoordinator, og står sammen med KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd.

Les mer om ledsagerprogrammet her

Siden oppstart en i 2002 har nesten 100 ledsagere vært sendt fra Norge.
16 av disse forteller i boken "Øyenvitner" om noe av det de har opplevd

I bloggen "Lille ville Vestbredden" kan man se bilder og lese historier fra ledsagere.

Programmet ønsker folk over 25 år med ulik bakgrunn, og gjerne kirkelig tilknytning, uten at det er en betingelse.
Ledsagere må være fleksible, ha god helse og kunne leve tett med andre mennesker.

 

Mer informasjon?

Ta kontakt med OU-styrets sekretariat - telefon 474 47 024.
eller koordinator for ledsagerprogrammet i Kirkens Nødhjelp - telefon 22 09 27 00.

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone