Om menyvalget "Opplærings- og utviklingstiltak"

Her omtales tiltak OU-styret arbeider med. I hovedoppslaget ligger informasjon om tiltak av generell karakter. De kan angå alle yrkesgrupper og arbeidsområder i KA-området. Fagspesifikke tiltak ligger i undermenyene. Flere legges til etter behov. Artikler av kortvarig interesse, som f. eks info om reisestipender, publiseres under "Nyheter".
Powered by Cornerstone