Startpakke for kartlegging av kompetanse og bruk av kompetanseattest.

Dette er et hjelpeverktøy som VOX Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet har utviklet. Pakken finnes både på nynorsk og bokmål.

Pakken inneholder kunnskapsstoff, tips og råd for kompetansekartlegging basert på erfaringer fra
andre virksomheter og materiell som kan være nyttig i den praktiske gjennomføringen. Blant annet
får du motivasjonsbrosjyre for arbeidstakere og arbeidsgivere, rapporter og fagstoff, rettledning for
bruk av VOX sitt kompetansekartleggingsverktøy, plakat og invitasjonskort, lysark og DVD til
presentasjon på f eks informasjonsmøte.

Pakken kan for eksempel brukes sammen med kompetansekartleggeren for gravferdsvirksomhet.
Pakken kan bestilles gratis på www.vox.no.
 

Powered by Cornerstone