Inspirasjonstipend og støtte til stabsprosjekt

I januar 2019 lyser OU-styret ut inspirasjonsstipend og støtte til stabsprosjekt. 

Inspirasjonsstipendet er et stipend alle ansatte i fellesrådene kan søke på dersom de skal på et kurs, arrangement eller liknende som kan være til inspirasjon for videre arbeid. 

Støtte om midler til stabsprosjekt kan alle fellesråd søke på. Dette gjelder stabsprosjekter der alle ansatte inviteres til å delta. 

Midlene vil bli lyst ut i januar og søknadsfristen er 1. april 2019. 

Inspirasjonstipend og støtte til stabsprosjekt
Powered by Cornerstone