Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2018.
[HELE SAKEN]
OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritets program som Kirkenes Verdensråd står bak. Kirkens Nød...
[HELE SAKEN]
Her omtales tiltak OU-styret arbeider med. I hovedoppslaget ligger informasjon om tiltak av generell karakter. De kan angå alle yrkesgrupper og arbeidsområder i KA-området. Fagspesifikke tiltak ligger i undermenyene. Flere legges til etter behov. Ar...
[HELE SAKEN]
Ledsagerprogrammet
Dette er et hjelpeverktøy som VOX Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet har utviklet. Pakken finnes både på nynorsk og bokmål.
[HELE SAKEN]
Lanseringen av kompetansereformen ("Etter- og videreutdanningsreformen") innebar flere store nyordninger for voksne (arbeidstakere)s muligheter for skolegang og utdanning. I den forbindelse ble begrepene "realkompetanse" og "realkompetansevurdering" ...
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone