utdanning.no

Utdanning.no er en portal som samler nettressurser om utdanning i Norge.

Portalen er etablert av Kunnskapsdepartementet og inngår som en del av Nasjonalt Læringsnett.

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal som gir som samler informasjon om utdanning på ett sted. Portalen lenker videre til andre portaler og nettsteder, og den favner alle brukergrupper, både de som er innenfor og utenfor det formelle utdanningssystemet, og alle utdanningsnivå og -faser. Målgrupper som elever, lærlinger, studenter og lærere/instruktører, media, foreldre/foresatte og læremiddelutviklere, partene i arbeidslivet og andre utdannings- og kompetansetilbydere skal via Utdanning.no finne kvalitetssikret og relevant informasjon, tjenester og ressurser.

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone