Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.
Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet, styrt av partene i arbeidslivet, private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjonene.

På Norgesuniversitetets nettsted når man på en adresse, nesten alle norske leverandører av etter- og videreutdanning på høgre nivå.

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone