VOX

Vox er et nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.
Vox arbeider med dokumentasjon av realkompetanse, og tilrettelegger for etter- og videreutdanning tilpasset behovene i arbeidslivet.

Vox arbeider for å heve nivået på basisferdighetene og øke sysselsettbarheten hos den enkelte, og for å styrke omstillingsevnen i arbeidslivet.

Vox utvikler og utprøver pedagogiske metoder, verktøy og modeller som er tilpasset voksnes behov.

Vox kobler sammen aktører på arbeidslivs- og utdanningssiden, og utvikler regionale nettverk.

Vox drifter Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), som gir økonomisk støtte til læringstiltak på arbeidsplassen.

Vox kartlegger, analyserer og sprer kunnskap om voksnes læringsbehov og vilkår for læring.

Vox deltar i internasjonale nettverk og i EU-prosjekter for voksnes læring.

Vox gjør private og offentlige virksomheter bedre i stand til å identifisere, uttrykke og dekke sine kompetansebehov.
 
Vox eies av Utdannings- og forskningsdepartementet.
 
Relaterte lenker
Powered by Cornerstone