Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.
[HELE SAKEN]
Utdanning.no er en portal som samler nettressurser om utdanning i Norge.
[HELE SAKEN]
Vox er et nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone