Utlysning stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000, i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2015.

Stipendets omfang: 5000,-.

Driftsstyret for kirketjenerskolen har satt av til sammen inntil 40 000 kr til stipend i 2015. Målgruppen er kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling. Søknaden må inneholde informasjon om hvilket kurs man ønsker stipend for, tidsplan for oppstart og plan for gjennomføring, kort hvorfor du ønsker stipend og ha bekreftelse fra arbeidsgiver. Se eget søknadsskjema nederst på siden.

Stipendet gjelder kun for nye påmeldinger, og oppmeldingen til studiet må skje i løpet av 2015. Les mer om tema og innleveringer til Kirketjenerskolen 1 og 2 på www.kirketjenerskolen.no og på www.nki.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.mai 2015 for midler for 2015. Tildelingen skjer etter søknadsfristen, og alle søkere vil få svar på om de har fått stipend. Utbetalingen til de som får tildelt stipend skjer ved bekreftet innmelding til NKI på et av kursene. Innmelding må bekreftes til Kirketjenerskolens driftsstyre innen 2015.

Søknad

Søknadsskjema sendes på e-post eller per post til kurs@ka.no eller KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo, ref. kurskoordinator. Spørsmål: e-post kurs@ka.no eller tlf. 23 08 14 14.

Med vennlig hilsen Driftsstyret for Kirketjenerskolen www.kirketjenerskolen.no

Last ned søknadsskjema her

Powered by Cornerstone