Skal bidra til at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket.
[HELE SAKEN]
STIPEND 2019 – individuell og stab
OU-styret utlyser midler til prosjekter for hele staber og for enkeltansatte. Søknadsfristen er 1.april 2019.
[HELE SAKEN]
Stipend for kirkemusikere
Fagutvalg for kirkemusikk ønsker å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere.
[HELE SAKEN]
Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2018.
[HELE SAKEN]
OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritets program som Kirkenes Verdensråd står bak. Kirkens Nød...
[HELE SAKEN]
Ledsagerprogrammet
OU-styret på studietur til Palestina/Israel
OU-styret var på studietur 16.-21.november 2014
Powered by Cornerstone