Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) sine stipendordninger for kompetanseutvikling for kirkemusikere
Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles st...
[HELE SAKEN]
50 000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid!
Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2018.
[HELE SAKEN]
OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritets program som Kirkenes Verdensråd står bak. Kirkens Nød...
[HELE SAKEN]
Ledsagerprogrammet
Powered by Cornerstone