Pastoral klinisk utdanning (PKU) Stipend for diakoner

Det er i 2018 satt av midler til PKU for diakoner. Det tildeles inntil 25 000 kr pr diakon. Åpen søknad sendes FUD v/sekretær Linn Maria Kierulf linn.maria.kierulf@ka.no.  Søknadene behandles fortløpende.

Mer om PKU se https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/kursvirksomhet/pastoralklinisk-utdanning-2018/

 

 

Powered by Cornerstone