OU-styrets fagutvalg

OU-styret har to fagutvalg og to videreutdanninger: Fagutvalget for kirkemusikk (FUM), Fagutvalget for diakoni (FUD), Kirketjenerskolen og Gravplasskolen.

Fagutvalget for kirkemusikk (FUM)

Utvalget består av Ingrid Smalås (MFO), Trond Dahlen (MFO), Gisle Kavli (KA), Bernt Nordset (ekstern) og John Erik Brakstad (KA) leder utvalget. Pål Arne Wisnes er utvalgets sekretær: tel: 908 00 685 eller e-post: pal.arne.winsnes@ka.no.

Mandat: FUM er et utvalg under OU-styret på det kirkemusikalske området. FUM har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret. FUM skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det kirkemusikalske området blir imøtekommet. FUM representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang. FUM skal også holde kontakt med fagrådet for Liturgikk og SEU/REU-systemet om aktuelle saker.

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) skal ha 5 medlemmer. MFO og KA kommer med forslag om 2 representanter hver. I tillegg kommer en selvstendig fagperson, utpekt av OU. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjonene i utvalget.

* FUM oppnevnes for to år av gangen.

* FUM fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 1. desember

* FUM legger fram årsrapport og regnskap innen 1. mars.

* FUM skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater.

Fagutvalget for diakoni (FUD)

Utvalget består av Ivar Nygård (KA) leder, Tor Haugstad (ekstern), Ingun Yri Øystese (Diakonforbundet), Kristin Anskau (KA) og Guro Helgren (Diakonforbundet. Linn Maria Kierulf er utvalgets sekretær: tel: 93247002 eller e-post: linn.maria.kierulf@ka.no

Mandat: 

FUD er et utvalg under OU-styret på det diakonale området. FUD har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret. FUD skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det diakonale området blir imøtekommet. FUD representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

Fagutvalg for diakoni (FUD) skal ha 5 medlemmer. Det norske diakonforbund og KA kommer med forslag om 2 representanter hver. I tillegg kommer en selvstendig fagperson, utpekt av OU. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjonene i utvalget.

  • FUD oppnevnes for to år av gangen.
  • FUD fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 15.november
  • FUD legger fram årsrapport og regnskap innen 15.januar.
  • FUD skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater

Kirketjenerskolen

Se mer info her: Kirketjenerskolen

Gravplasskolen

Se info her: Gravplasskolen

 

Powered by Cornerstone