Utlysning stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2018.

Stipendets omfang: 5000,-

Driftsstyret for Kirketjenerskolen har satt av til sammen inntil 40 000,- til stipend i 2018. Målgruppen er kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling. Se eget søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at alle punktene på søknadsskjemaet må fylles ut.

Oppmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2 kan skje før evt. stipend blir tildelt, men det er en betingelse for tildeling av stipend at oppmeldingen til studiet skjer i løpet av 2018.

Les mer om tema og innleveringer til Kirketjenerskolen 1 og 2 på www.kirketjenerskolen.no og på www.nki.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.mai 2018. Tildelingen skjer kort tid etter søknadsfristen, og alle søkere vil få svar på om de har fått tildelt stipend eller ikke. Utbetalingen til de som får tildelt stipend skjer ved bekreftet innmelding til NKI på et av studiene. Innmelding må bekreftes til Kirketjenerskolens driftsstyre i løpet av 2018. Dersom bekreftelse ikke sendes til driftsstyret i løpet av 2018, bortfaller stipendet.  

Søknad

Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden (se nederst på siden under "Relaterte dokumenter").
Søknadsskjema sendes på e-post eller per post til hilde.klungerhaug@ka.no eller KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo, ref. Kirketjenerskolen.

Med vennlig hilsen Driftsstyret for Kirketjenerskolen www.kirketjenerskolen.no

 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone