OU-styrets sammensetning

Utvalget er sammensatt av representanter for de sentrale partene, KA og fire av arbeidstakerorganisasjonene; MFO, Fagforbundet, Delta og Diakonforbundet.

Medlemmene i OU-styret er:

Fra arbeidsgiversiden:

Randi Moskvil Letmolie (leder)

Ingrid B. Tenfjord

Øystein Dahle

Marit Halvorsen Hougsnæs

 

Fra arbeidstakersiden:

Arne Løseth - Fagforbundet vara: Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet

Kaj Tangen - Delta 

Leiv Sigmund Hope - Diakonforbundet vara: Harald Skarsaune, Kateketforeningen

Anders Hovind - MFO vara: Trond Dahlen, MFO

Lenke til de respektive organisasjonene som er med i utvalget ligger nederst på siden.
Under menyvalg Partene, til venstre her, ligger oversikt over alle partene med lenker til organisasjonenes nettsteder.

Powered by Cornerstone