Velkommen til OU-info

OU-info er et nettsted med informasjon om det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling i KA-området (gjelder ikke rettsubjektet Den norske kirke). Det er det sentrale OU-styret som står bak siden. I utvalget sitter det representanter fra KA og fire av partene i sektoren; Diakonforbundet, Fagforbundet, DELTA (tidl. KFO) og Musikernes fellesorganisasjon.
Powered by Cornerstone