Kompetansekartlegger for gravferdsvirksomheten

Kompetansekartleggeren er laget spesielt for gravferdssektoren. Kartleggeren kommer som et hefte, som alle fellesråd fikk tilsendt i løpet av august/september 2008. Den vil også kunne lastes ned via lenkene under her.

Kompetansekartlegger for gravferdsvirksomhetenIllustrasjonsfoto / KA/ojgHeftet inneholder:
o Introduksjon med bakgrunn for utviklingen av verktøyet og hvordan verktøyet skal brukes.
o Veiledning for utfylling av skjemaene
o Skjemaer

Kartleggeren er utviklet av OU-styret etter anbefaling fra rapporten ”Kvalitet og verdighet – rapport fra utvalg som skal kartlegge gravferdssektorens kompetansebehov, 2003”.

I rapporten heter det ”Utvalget anbefaler at det (…) utarbeides en sentral veileder for å vurdere kompetansebehov i den praktiske kirkegårdsdrift, både med tanke på rekruttering og på kompetanseutvikling for de tilsatte. En slik veileder vil være relevant både ved nyrekruttering i sektoren og ved vurdering av kompetansetiltak for de tilsatte.”
(Kvalitet og verdighet, kap. 9.2 Utvalgets anbefalinger. Overordnede tiltak hos de sentrale partene i KA-sektoren, s 40).

Kartleggingsverktøyet er prøvd ut i en gravferdsvirksomhet.

Kartleggingsverktøyet skal:
• Gjøre verdien av arbeidstakernes realkompetanse synlig
• Øke arbeidstakernes bevissthet om egen faglighet
• Skape felles forståelse hos arbeidstaker og arbeidsgiver om virksomhetens oppgaver og kompetansebehov
• Danne grunnlag for samarbeid om utarbeiding av målrettede kompetanseplaner
• Gi etter- og videreutdanning en konkret plass i budsjett og helhetlig planlegging

OU-styret oppfordrer gravferdsforvaltningene til å ta i bruk dette verktøyet, blant annet i utarbeiding av lokale kompetanseplaner.

Kartleggeren kan med fordel brukes sammen med VOX sin ”Startpakke for kartlegging av kompetanse og bruk av kompetanseattest”, se www.vox.no.

Oppdatert 26.04.2010


Relaterte lenker
Powered by Cornerstone