Rapport kartlegger formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner

Rapport kartlegger formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner

500 frivillige og ansatte er intervjuet for å kartlegge kirker og kristelige organisasjoner formidling til barn i alderen 9-13 år.

I samarbeid med Blå Kors har KIFO-forskerne Ann Kristin Gresaker, Netta Marie Rønningen og Pål Ketil Botvar utført en kvantitativ og kvalitativ studie om formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner.

Basert på en kvantitativ undersøkelse blant om lag 500 frivillige og ansatte og intervju med fem personer med formidlingserfaring i en kristen setting, svarer rapporten på hva som kjennetegner formidlingen til tweens. Dette innebærer hvilke typer tiltak som finnes, hvilke metoder som benyttes og hvilke temaer som adresseres.

Rapporten gir svar på hvilke tilnærmingsmåter som benyttes og hvilke mål som betraktes som de viktigste i tweensarbeidet.

Les mer og last ned rapporten «Bra nok som du er» på KIFOs hjemmeside.

Powered by Cornerstone