Stipendordning til kurs i rytmisk musikk

Stipendordning til kurs i rytmisk musikk

Fellesrådsansatte kirkemusikere kan få stipend til deltakelse på kurs i rytmisk kirkemusikk, https://nmh.no/studier/kurs/rytmisk-kirkemusikk.

Stipendet er på kr 3000 + inntil kr 2000 til dekning av reiseutgifter, dersom man har høye reiseutgifter.

 «Først til mølla!»

Søknad sendes: FUM v/sekretær Pål Arne Wisnes, pal.arne.winsnes@ka.no

Søknaden må inneholde: Navn på deltaker, stilling, arbeidsgiver og antatte reiseutgifter.

 

Powered by Cornerstone