Stipender til deltakelse på Norsk kirkemusikksymposium 2018
Fellesrådsansatte kirkemusikere kan søke stipend
Stipender til deltakelse på Norsk orgelfestival 2017
Fellesrådsansatte kirkemusikere kan søke stipend
OU-styret utlyser
Inspirasjonsstipend - enkeltansatte
Frist 1.april 2017
OU-styret utlyser
Stipend til Stabsprosjekter
Frist 1.april 2017
Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles st...
[HELE SAKEN]
Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2017.
[HELE SAKEN]
Stipend til AVU
Det partsammensatte OU-styret lyser ut stipender til Arbeidsveilederutdanning (AVU) i 2017
Powered by Cornerstone