Stipender til deltakelse på Norsk kirkemusikksymposium 2018
Fellesrådsansatte kirkemusikere kan søke stipend
Stipender til deltakelse på Norsk orgelfestival 2017
Fellesrådsansatte kirkemusikere kan søke stipend
Stipend stillinger innenfor diakonifeltet
Søknadsfrist 1.oktober 2017
OU-styret utlyser
Inspirasjonsstipend - enkeltansatte
Frist 1.april 2017
OU-styret utlyser
Stipend til Stabsprosjekter
Frist 1.april 2017
Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles st...
[HELE SAKEN]
Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2017.
[HELE SAKEN]
Stipend til AVU
Det partsammensatte OU-styret lyser ut stipender til Arbeidsveilederutdanning (AVU) i 2017
Powered by Cornerstone