OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritets program som Kirkenes Verdensråd står bak. Kirkens Nød...
[HELE SAKEN]
Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender av 25 000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte.
[HELE SAKEN]
Stipender til deltakelse på Norsk kirkemusikksymposium 2018
De avsatte midlene er nå oppbrukt, og det er ikke lenger mulig å søke stipend under denne ordningen
OU-styret utlyser
Inspirasjonsstipend - enkeltansatte
Frist 1.april 2017
OU-styret utlyser
Stipend til Stabsprosjekter
Frist 1.april 2017
Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles st...
[HELE SAKEN]
Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2018.
[HELE SAKEN]
Powered by Cornerstone